Advocaatkosten en gefinancierde rechtsbijstand

Als cliënt wilt u weten wat voor kosten u kunt verwachten. Onze advocaatkosten worden berekend aan de hand van drie elementen: basisuurloon, het aantal aan de zaak bestede uren en bijzondere factoren.Tijdens het gratis oriënterend gesprek kunnen wij u al een indicatie geven van de advocaatkosten.

Onze vaste tarieven beginnen bij €130,00 per uur. Wellicht komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. In veel gevallen is het wenselijk om een vaste prijsafspraak te maken.

Ongeveer de helft van het honorarium is bestemd voor dekking van de kantoorkosten. Deze bestaan onder andere uit: kosten van huisvesting, kantoorinventaris en personeel. Het aantal aan de zaak bestede uren wordt door de behandelend advocaat bijgehouden. Bijzondere factoren zijn afhankelijk van de advocaat die de zaak behandelt en van de aard van de zaak.

Resultaatstarief

In overleg met de advocaat zijn ook afspraken voor een resultaatstarief mogelijk. Deze afspraak wijkt af van het gewone tarief en houdt rekening met het succes van een zaak. Bij het resultaatstarief geldt dat wij de kosten die aan derden moeten worden betaald volledig in rekening brengen.

Het is advocaten verboden te werken op basis van no cure no pay. Het resultaatstarief is in overeenstemming met de regelgeving zoals die door de Orde van Advocaten is opgesteld.

Gefinancierde rechtsbijstand

Particulieren, en in sommige gevallen ook ondernemingen, kunnen aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand door de overheid. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand hangt af van vele factoren. Als u wilt onderzoeken of u in aanmerking komt voor deze rechtsbijstand, kunt u dit aan uw advocaat kenbaar maken. Uiteindelijk bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand of de zogeheten ‘toevoeging’ wordt verstrekt.

Meer weten over advocaatkosten of rechtsbijstand?

Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand vindt u op www.rvr.org. Onze advocaten geven u graag concrete informatie over de tarieven. Neem gerust contact op via 030 – 231 85 34, of maak gebruik van het contactformulier.

Contact

Maak een afspraak via 030– 231 85 34, of gebruik het contactformulier.