Scheiden: hoe?

Net als een huwelijk verloopt ook een echtscheiding volgens een vaste procedure. De procedure om te scheiden moet (in ieder geval deels) via een advocaat verlopen. De echtscheiding advocaten van Burgers & Ran kunnen u in deze fase ondersteunen. Wij leggen graag uit hoe scheiden precies gaat.

Echtscheidingsprocedure opstarten

Als u en uw partner hebben besloten dat u wilt scheiden, dan is de echtscheidingsprocedure als volgt:

1. Als u wilt scheiden belt u ons advocatenkantoor. Alleen een advocaat kan namelijk een scheiding aanvragen bij het Arrondissement.

2. De advocaat stuurt het scheidingsverzoek naar de rechtbank. Binnen veertien dagen wordt het verzoek ook naar de andere partner gestuurd. Dit gebeurt via een deurwaarder.

3. Als de partner tegen het verzoek wil ingaan, moet hij of zij binnen zes weken schriftelijk verweer aantekenen bij de rechtbank. Een verweer heeft vaak betrekking op financiële zaken, bijvoorbeeld een pensioen. Reageert de partner niet, dan heeft hij of zij geen invloed op het verdere verloop van de procedure en de gevolgen ervan.

4. Een echtscheidingsprocedure kost vaak veel tijd. Daarom kan de rechter voorlopige voorzieningen treffen, bijvoorbeeld over de woning of de kinderen. Beide partijen kunnen een verzoek daartoe indienen.

5. Zodra de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, maken voorlopige voorzieningen plaats voor nevenvoorzieningen. Dit zijn bepalingen met een permanent karakter die meestal over de kinderen en de boedelscheiding gaan.

6. Als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in het huwelijksregister van de Burgerlijke Stand, is de scheiding voltrokken.

Advocaat bij scheiding nodig?

Onze advocaten weten hoe een echtscheidingsprocedure werkt en hebben veel ervaring met het afwikkelen van scheidingen. Wij helpen u in deze moeilijke fase met het doorlopen van de echtscheidingsprocedure.

Onze advocaten in Utrecht, Houten of De Bilt kunnen uw scheiding regelen. Bel ons op  030 – 231 85 34 voor een gratis eerste afspraak of gebruik het contactformulier.

Contact

  • Heeft u hulp nodig omdat uw loon niet wordt uitbetaald?
  • Bent u ontslagen of dreigt u ontslagen te worden?

Een advocaat ontslagrecht kan u helpen het ontslag aan te vechten.

Maak een afspraak via 030– 231 85 34, of gebruik het contactformulier.