Advocaat alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van een partner of kinderen. Getrouwde en geregistreerde partners hebben een zogeheten alimentatieplicht, ook na een eventuele scheiding. Een goede alimentatieberekening is essentieel bij het afwikkelen van een echtscheiding.

Alimentatieplicht

De alimentatieplicht geldt voor getrouwde en geregistreerde partners, ouders en kinderen en ex-partners. Wanneer mensen scheiden, of hun huwelijk laten ontbinden na een scheiding van tafel en bed, vervalt de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen niet. Als één van de ex-partners niet genoeg inkomen heeft, dan moet de ander hem of haar in principe alimentatie betalen. Deze verplichting stopt als de ex-partner, aan wie moet worden betaald, trouwt of registreert met een nieuwe partner.

Kinderalimentatie

Totdat kinderen 18 jaar zijn, moeten de ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar hebben ouders een ‘voortgezette’ onderhoudsplicht. Dit betekent dat zij de kosten van levensonderhoud en studie moeten betalen. Daarom moet er bij een scheiding een regeling worden getroffen voor zowel de minderjarige kinderen als voor meerjarige kinderen tot 21 jaar. Deze financiële verplichting (kinderalimentatie) staat overigens los van het gezag.

Partneralimentatie

Bij een scheiding tussen geregistreerde partners hoeven in de meeste gevallen geen financiële regelingen voor de kinderen getroffen te worden. Wanneer de geregistreerde partners gezamenlijk het gezag over de kinderen uitoefenen, ligt dit soms anders. Wanneer er tussen geregistreerde partners een regeling wordt getroffen over wie voortaan alleen voor de kinderen zal zorgen, worden daarbij ook vaak de financiële consequenties ten aanzien van de kinderen geregeld. Dat wordt partneralimentatie genoemd.

Als een kind van 18, 19 of 20 zelf in zijn of haar onderhoud kan voorzien, kan de alimentatiebetaling in overleg met het kind worden gestopt. Als ouder en kind er samen niet uitkomen, kan de ouder aan de rechter vragen uitspraak te doen.

Alimentatieberekening

De alimentatieberekening is een belangrijk onderdeel van de afhandeling van een scheiding. Onze advocaten kunnen u ondersteunen bij het berekenen van alimentatie en opkomen voor uw rechten.

Alimentatie advocaat nodig?

Bel 030 – 231 85 34 of gebruik het contactformulier voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Contact

  • Heeft u hulp nodig omdat uw loon niet wordt uitbetaald?
  • Bent u ontslagen of dreigt u ontslagen te worden?

Een advocaat ontslagrecht kan u helpen het ontslag aan te vechten.

Maak een afspraak via 030– 231 85 34, of gebruik het contactformulier.