Arbeidsongeschiktheid advocaat

Jaarlijks raken helaas veel mensen arbeidsongeschikt, door ziekte of een arbeidsongeval. Geldt dit ook voor u, dan kan het fijn zijn als u wordt bijgestaan door een arbeidsongeschiktheid advocaat.

Arbeidsongeschiktheid door ziekte

U kunt van het ene op het andere moment arbeidsongeschikt raken door ziekte. U loopt dan tegen allerlei bureaucratische problemen op. Het kan gebeuren dat het UWV u goedkeurt, terwijl u absoluut niet in staat bent om te werken. Soms gaat het om ziektebeelden die onbekend zijn of niet worden begrepen. Schakel in dat geval een arbeidsongeschiktheid advocaat in. Hulp van iemand die de procedures met keuringsartsen en arbeidsdeskundigen goed kent en weet wat u moet doen, is dan meer dan welkom.

Arbeidsongeval

Loopt u tijdens uw werk letsel op, dan spreken we van een arbeidsongeval. Het kan ook dat u ziek bent geworden door een slechte werkomgeving, een ongelukkige werkhouding of door het werken met gevaarlijke stoffen.

In bijna al deze gevallen is de werkgever verplicht de schade te vergoeden die een werknemer lijdt ten gevolge van het werk. Dit geldt ook als het slachtoffer vindt dat het ongeval of de ziekte is veroorzaakt door zijn eigen schuld of door de schuld van een collega.

Alleen als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt, of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever niet aansprakelijk. Het soort contract doet daarbij in veel gevallen niet ter zake. De meeste werkgevers in Nederland zijn voor arbeidsongevallen en beroepsziekten verzekerd.

Arbeidsongeschikt en een advocaat nodig?

Wij begeleiden u deskundig na een arbeidsongeval of als u getroffen bent door een minder bekend ziektebeeld. Bel 030 – 231 85 34 of gebruik het contactformulier voor het maken van een gratis eerste afspraak.

Contact

  • Bent u door ziekte arbeidsongeschikt geraakt?
  • Heeft u tijdens uw werk letsel opgelopen?
  • Bent u ziek geworden door een slechte werkomgeving, een ongelukkige werkhouding of door werk met gevaarlijke stoffen?

Schakel een arbeidsongeschiktheid advocaat van Burgers & Ran Advocaten in.

Bel 030– 231 85 34 voor een gratis eerste afspraak, of vul het contactformulier in.