Advocaat ontslagrecht

Wordt uw loon niet uitbetaald? Dreigt u ontslagen te worden of bent u zelfs al op staande voet ontslagen? Aarzel dan niet om een advocaat ontslagrecht van Burgers & Ran Advocaten in te schakelen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in ontslagzaken en andere vormen van arbeidsrecht.

Ontslagprocedure

Er bestaan twee procedures om het ontslag te regelen. De meeste ontslagen worden geregeld in een ontbindingsprocedure met de Kantonrechter. Er kan ook een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het CWI. Beide ontslagprocedures duren ongeveer zes tot acht weken.

Als de ontslagprocedure via het CWI verloopt, heeft de werknemer recht op (schriftelijk) verweer, het zal echter niet tot een mondelinge behandeling komen. Dit is wel het geval als de ontslagprocedure via de Kantonrechter verloopt.

Ontslagvergoeding

De Kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst in veel gevallen ontbinden. Vaak is het conflict namelijk al zo geëscaleerd dat een gezonde werkrelatie niet meer mogelijk is. Als compensatie kan door de werknemer een ontslagvergoeding worden bedongen. De ontslagvergoeding wordt berekend volgens een bepaalde formule, die vaak betrekking heeft op het aantal dienstjaren en het laatstverdiende loon. Het vorderen van achterstallig loon loopt via een procedure bij de Kantonrechter.

Ontslag aanvechten?

Een advocaat ontslagrecht van Burgers & Ran Advocaten in Utrecht, Houten of De Bilt helpt u graag. Bel 030 – 231 85 34 voor het maken van een afspraak, of gebruik het contactformulier.

Contact

  • Heeft u hulp nodig omdat uw loon niet wordt uitbetaald?
  • Bent u ontslagen of dreigt u ontslagen te worden?

Een advocaat ontslagrecht kan u helpen het ontslag aan te vechten.

Maak een afspraak via 030– 231 85 34, of gebruik het contactformulier.